FAQ

Algemeen

Factoring is een vorm van financiering waarbij je als ondernemer je factuur overdraagt aan een factormaatschappij. In ruil voor een vergoeding (percentage) ontvang je vervolgens direct (onder aftrek van die vergoeding) een betaling van je factuur. The Factor Company biedt American Factoring aan.
American Factoring is de factorvorm waarbij je het eigendom van je factuur overdraagt aan de factormaatschappij, je verkoopt je factuur als het ware. Daarmee loop je geen debiteurenrisico meer en wordt het debiteurenbeheer ook door de factormaatschappij gedaan. Lees hier meer over American Factoring.
Wij factoren facturen met een minimale waarde van € 10.000 (per factuur).

 

Kosten

Je betaalt een percentage (tussen de 2,5% en 4,5%) van je factuurbedrag, dit is een all-in fee. Dat wil zeggen dat hier alle kosten bij inbegrepen zitten, dus ook de kredietverzekering, de (overschrijding van de) betalingstermijn en het debiteurenbeheer.

De hoogte van dit factorpercentage hangt af van een aantal zaken, zoals het risico-profiel van je klant, de hoogte van je vorderingen, de branche, betaaltermijn etcetera. Daarnaast betaal je eenmalig acceptatiekosten als we voor het eerst gaan samenwerken. Per te factoren debiteur wordt een kleine vergoeding in rekening gebracht voor onderzoeks- en administratiekosten.

Nee! Wij zijn altijd 100% open, duidelijk en transparant over de kosten van onze dienstverlening. Dus geen abonnementskosten, extra kosten per factuur of depot-betalingen. Voor iedere aangeboden debiteur krijg je vooraf te horen wat voor factorpercentage van toepassing is.
In de meeste gevallen zijn dit ‘vanaf prijzen’ en zijn er opslagen voor langere betalingstermijnen, wordt een deel van de factuur achtergehouden of zijn je facturen niet verzekerd. Wij bieden een all-in percentage dat wellicht duurder lijkt, maar waar alle kosten bij inbegrepen zijn. Daarnaast is bij ons de kredietverzekering inbegrepen! Vergelijk dus goed de verschillende aanbieders voordat je voor het laagste percentage kiest.

 

Facturen

Wij hanteren flexibele contracten en bieden je de mogelijkheid om per klant te beslissen of je je facturen wilt factoren.
Je kunt je eigen factuur en briefpapier met je eigen logo gebruiken, je moet alleen ons rekeningnummer met een mededeling van factoring vermelden op je factuur.
Je verstuurt zelf je factuur aan je klant zoals je dat altijd doet en zet ons in de cc (niet bcc). Zo weten wij wanneer je factuur is aangekomen bij je klant.
Wij factoren alleen vorderingen gericht aan ondernemingen die in de Nederlandse Kamer van Koophandel zijn ingeschreven.
Wij accepteren facturen met een maximale betalingstermijn van 60 dagen. Een lange betalingstermijn kan van invloed zijn op het percentage dat je moet betalen.
Het is niet mogelijk om facturen die je al aan je klant hebt verstuurd te laten factoren. Wij accepteren alleen facturen die nog moeten worden ingediend bij je klant en die door je klant worden geaccordeerd.

 

Offerte aanvragen

Wij gebruiken de gegevens van je klant om je een aanbod voor factoring te kunnen doen. Omdat wij je facturen volledig overnemen, moeten wij een goede (kredietwaardigheid) inschatting kunnen maken van je klant. Hiervoor gebruiken wij diverse bronnen en tools, wij hebben in dit stadium absoluut geen contact met je klant. Je kunt hier een offerte aanvragen.
Wij factoren alleen vorderingen gericht aan in Nederland gevestigde bedrijven. Daarnaast accepteren wij geen vorderingen gericht aan een stichting, maatschap of coöperatie. In de meeste gevallen kunnen wij ook geen factoring aanbieden voor facturen gericht aan een eenmanszaak.
Wanneer wij je aanvraag voor factoring afwijzen, kan dat diverse redenen hebben. In de meeste gevallen betekent dit dat de kredietwaardigheid onvoldoende kan worden vastgesteld of dat deze niet toereikend is. Een afwijzing is in ieder geval geen oordeel over je klant of een negatief stempel. Wij verstrekken geen verdere informatie over de redenen voor een afwijzing.
Wij proberen binnen een halve werkdag een antwoord te geven op je offerte-aanvraag. Soms kan dit langer duren als aanvullend onderzoek nodig is. In de regel geldt dat een aanvraag die ’s ochtends wordt gedaan, ’s middags wordt beantwoord.

 

Betalingen

Wij betalen na ontvangst van je factuur binnen 24 uur uit. Wanneer je factuur voor 10:00 in ons bezit is, dan heb je vaak al ’s middags geld op je rekening!
Wij betalen altijd 100% van je factuur, minus aftrek van onze kosten (inclusief BTW). We houden dus geen geld achter tot je debiteur heeft betaald.
Nee, wij accepteren alleen rekeningnummers die op naam staan van de entiteit die de factuur verstuurd en dus de factoring aanvraagt. Hiertoe vragen wij een duidelijke scan van de bankpas die bij deze IBAN hoort, voorzien van je handtekening.

 

Debiteuren (uw klanten)

Je bent verplicht om aan je klant te vertellen dat je je facturen laat factoren. Wanneer je met een contract of opdrachtbevestiging werkt raden we je aan om dit daar in op te nemen en je klant er voor te laten tekenen. Als je klant (achteraf) niet akkoord gaat met factoring ben je namelijk verplicht je factuur terug te kopen. Je kunt hier een voorbeeld-tekst vinden die je kunt gebruiken om toestemming voor factoring te vragen.
Wij hebben alleen contact met je klant indien dit nodig is in het kader van debiteurenbeheer. Maak je geen zorgen, wij zijn hierin gespecialiseerd en communiceren op een professionele en fatsoenlijke manier met je klant. Indien er ingrijpender actie is vereist of als er bijzonderheden zijn zullen we altijd met je overleggen.
Wanneer je klant niet betaalt zullen wij gepaste actie ondernemen en jou daarvan op de hoogte stellen. Wanneer je klant uiteindelijk niet meer kan betalen is het risico voor ons (afhankelijk van de dekking van je kredietverzekering). Wil je klant echter niet betalen omdat er ondeugdelijk werk door jou is geleverd of je factuur om een andere reden wordt betwist dan is het risico voor jou.

 

Vrijblijvende offerte >>